Ποιότητα

Η Mediform επενδύει στην παροχή της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και ως εκ τούτου σε κάθε βήμα της παραγωγικής διεργασίας υπάρχει ποιοτικός έλεγχος από τους εκπαιδευμένους υπαλλήλους μας ώστε να το διαβεβαιώνουμε.
Για το λόγο αυτό έχουμε καθιερώσει και εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το ISO 9001-2008 και έχουμε αποκτήσει το CE mark.