Αντιπλημμυρικά Στρώματα

Οι παραδοσιακές σακούλες άμμου είναι βαριές και δύσκολες να μεταφερθούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ενώ χρειάζεται χώρος για να αποθηκευτούν. Η εταιρεία μας παράγει μια εναλλακτική επιλογή . Τα φιλικά προς το περιβάλλον στρώματα που φουσκώνουν και διαλύονται με φυσικό τρόπο από μόνα τους στο έδαφος.   Ζυγίζουν μόνο 130 γραμμάρια ενώ μπορούν να απορροφήσουν έως και 20 λίτρα ενώ συσκευάζονται επίπεδα ώστε να είναι εύκολο να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για :
pana_leader
Περιστατικά με υδραυλικές εγκαταστάσεις
Ανακατεύθυνση της ροής του νερού
Απορρόφηση του περιττού νερού της βροχής
Αποστράγγιση